กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนายางพารา

ปัจจุบันราคาเศษแก้วสำหรับกิโลกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 14 บาทสำหรับน้ำยางสดระหว่าง 28 บาทถึง 31 บาทและสำหรับยางแผ่นดิบระหว่าง 32 บาทถึง 35 บาท นายกฤษฎากล่าวเสริมว่า ด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนายางพาราควรให้ความคุ้มครองในราคาที่สูงขึ้น กฤษฎากล่าวเพิ่มว่ากระทรวงยังพยายามที่จะเพิ่มราคายางโดยเพิ่มความต้องการภายในประเทศ

เราวางแผนที่จะเสนอว่าจะมีการผลิตแผ่นรองยางพาราสำหรับโรงเรียนของรัฐและโรงพยาบาล” เขากล่าวเพิ่มว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับการขอให้ศึกษาความต้องการผ้าปูที่นอนดังกล่าวแล้ว นายมนัสบุญพัฒน์ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยางแท่งและสมาคมเกษตรกรแห่งประเทศไทยกล่าวว่าราคายางปรับตัวลดลงทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหา