การวัดผลกระทบของอุณหภูมิต่อสุขภาพจิต

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุขภาพของมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานวิจัยระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิตได้รับความสนใจในหมู่ผู้นำโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นครั้งแรกที่รวมอยู่ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายใต้เป้าหมายที่สามสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี

ในโลกที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายนั้นความท้าทายนั้นโดยการวัดผลกระทบของอุณหภูมิต่อสุขภาพจิตที่รายงานด้วยตนเองตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสุขภาพจิตและข้อมูลสภาพอากาศรายวันประวัติศาสตร์สำหรับชาวอเมริกันมากกว่าสามล้านคนระหว่างปี 1993 และ 2010 เปรียบเทียบกับช่วงอุณหภูมิ 60-70 ° F วันที่อากาศเย็นในเดือนที่ผ่านมาลดความน่าจะเป็นของการรายงานวันที่ สุขภาพจิตที่ไม่ดีในขณะที่วันที่ร้อนจัดเพิ่มความน่าจะเป็นนี้ นอกจากนี้วันที่อากาศเย็นมีผลประโยชน์ทันทีในขณะที่วันที่อากาศร้อนมักมีความสำคัญมากที่สุด