กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้หลายประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทยจากการเฝ้าระวังพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยจากการเฝ้าระวังพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่พบตามฤดูกาล

ทั้งไข้หวัดใหญ่ชนิดเอเอช 1เอ็น 1 (H1N1)ชนิดเอเอช 3 เอ็น 2(H3N2) และไข้หวัดใหญ่ชนิดบี โดยข้อมูลสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 29 ส.ค. 2560 รายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 85,290 ราย เสียชีวิต 17 ราย สธ.ได้กำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังและให้การรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ขอให้รีบให้ยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษาที่กำหนด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต นอกจากนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวังและให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกัน เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย
นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอ ไข้มักเป็นอยู่ 2-4 วัน และค่อยๆลดลงอาการจะค่อยๆดีขึ้น ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวัง คือ โรคปอดบวม โดยจะมีไข้สูงหนาวสั่นและไอมีเสมหะสีเหลือง หรือเขียว รวมถึงหายใจเหนื่อยหอบร่วมด้วยหากอาการไม่ดีขึ้นใน48ชั่วโมงเหนื่อยง่ายหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพบแพทย์ทันที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth