คนที่กำลังกลุ้มเรื่องฟันห่างอยู่นั้น ขณะนี้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้ว คลีนิคทันตกรรม จัดฟันบางนา มีทางออกให้คุณแล้ว นั่นก็คือ การจัดฟันนั่นเอง การจัดฟันนั้นทำให้ฟันของเราเรียงตัวสวยยิ่งขึ้น จากฟันที่ห่างกันก็สามารถกลับมาชิดกันได้เพราะการจัดฟัน และทำให้เรามีฟันที่เรียงตัวสวย ไม่น่าเกลียดอีกต่อไป การจัดฟันยังเพิ่มความมั่นใจให้เรายิ่งขึ้นด้วย ก่อนที่เราจะไปจัดฟันเรามาดูปัญหากันก่อน สำหรับคนที่มีลักษณะฟันที่ห่างนั้น สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง
ยกตัวอย่างเช่น

อันดับแรก คือ พันธุกรรม ของการมีฟันซี่เล็ก แต่ว่ามีขนาดของขากรรไกรใหญ่เกินไปจึงทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่ได้สัดส่วนกันเป็นสาเหตุของการทำเกิดให้ฟันห่างได้

อันดับสอง คือ การกลืนอาหารที่ผิดปกติในระยะที่นานๆ จากปกติที่กลืนปลายลิ้นไม่ควรดันตัวฟันหน้า การกลืนที่ผิดปกติจะสังเกตได้ว่าปลายลิ้นจะดันฟันหน้า ทำให้ฟันห่างออกได้ตามแรงดันของลิ้นเราเอง

อันดับที่สาม คือ การถอนฟันแท้บางซี่ไปทำให้ฟันหลอและไม่ได้ใส่ฟันปลอมกลับเข้ามาเพื่อทดแทนฟันที่ถอนออกไป เมื่อมีการถอนฟันบางซี่ออกไปก็จะทำให้ฟันที่เหลืออยู่ค่อยๆเคลื่อนเข้าหาช่องว่างที่ฟันถูกถอน ซึ่งโดยปกติแล้วฟันจะมีการเคลื่อนตัวตลอดชีวิต

อันดับที่สี่ คือ การเป็นโรคปริทันต์ การเป็นโรคนี้จะทำให้มีการทำลายของกระดูกรอบๆรากฟันทำให้ตำแหน่งของฟันเปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จากฟันที่ค่อยๆ ยื่นยาวออกมาและห่างออกจากกัน
การจัดฟันที่ห่างแล้ว หลังจัดอาจจะต้องใส่รีเทนเนอร์แบบติดแน่น ระยะเวลาหนึ่ง

Credit https://www.idolsmiledental.com/จัดฟันบางนา/