รวมเทคนิคเลือกซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์ เลือกซื้อ CPU อย่างมืออาชีพ หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU (Central Processing Unit) เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล ควบคุม และเปรียบเทียบค่าต่างๆให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และหลักในการเลือกซื้อ CPU ที่เราต้องพิจารณา ก็มีดังนี้ครับ

– ความเร็วของ CPU
สำหรับความเร็วของ CPU ที่ว่านี้ จะใช้สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำหนด โดยมีหน่วยเป็น “เฮิรตซ์ (Hz)” อธิบายง่ายๆก็คือ การที่ซีพียูทำงาน 1 ครั้งต่อ 1 วินาทีนั่นเองครับ และ CPU ที่ผลิตออกมาในตลาดยุคปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเร็วอยู่ในระดับ “กิกะเฮิรตซ์ (GHz)” แล้ว เช่น 1 กิกะเฮิรตซ์ (ซีพียูทำงานได้ถึง 1 พันล้านครั้ง/วินาที) คือยิ่ง CPU มีค่าสัญญาณนาฬิกามากเท่าไหร่ ก็สามารถทำงานได้รวดเร็วเท่านั้น เช่น AMD Phenom 9650 2.8GHz เป็นต้น

– Cache หรือหน่วยความจำแคช
สำหรับหน่วยความจำ Cache ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบก่อนการตัดสินใจในการเลือกซื้อซีพียู เพราะ Cache มีหน้าที่ในการจัดเก็บคำสั่งและข้อมูลที่ได้ใช้บ่อยๆ เพื่อส่งไปยัง CPU ซึ่งแคชที่ว่านี้จะทำงานร่วมกับ RAM (หน่วยความจำหลัก) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง 2 อุปกรณ์ให้เชื่อมต่อกัน เพราะฉะนั้นแล้วในการเลือกซื้อซีพียู ยิ่งมีค่าแคชมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเร็วสูงเท่านั้นด้วย และในปัจจุบันยังได้มีการเพิ่มเทคโนโลยี Pre-Fetch เข้ามาเสริมอีก โดยจะเห็นว่าในซีพียูบางรุ่นที่ผลิตออกมาในปัจจุบัน จะมีแคชถึงระดับ L3 ทำหน้าที่ในการคอยอ่านข้อมูลจากแรมมายัง Cache ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น

– ความเร็วบัส (BUS)
ความเร็วบัส (BUS) ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญไม่กัน เพราะบัสคือการนำไฟฟ้าที่เป็นทางเดินของข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ส่วนบัสในคอมพิวเตอร์คือบัสข้อมูล (Data bus) ซึ่งมีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) จะมีค่า FSB อย่างเช่น FSB 1066 เป็นต้น

สองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิต CPU

สำหรับผู้ผลิต CPU หลักๆในปัจจุบันจะมีอยู่สองค่ายใหญ่ๆคือ Intel และ AMD แต่ Intel จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด และยังเป็นผู้ผลิตซีพียูรายแรกของโลกอีกด้วย ส่วนใหญ่ซีพียูที่ Intel ผลิตนั้น ก็มีหลายรุ่นออกมาให้เลือก และต่างมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป ขอยกตัวอย่างคร่าวๆ ให้ฟังดังนี้ครับ

– CELERON-Duo Core
สำหรับ CELERON-Duo Core นี้ได้พัฒนามาจาก CELERON-D รุ่นเดิม แต่เปลี่ยนมาผลิตจากที่เป็น Single Core มาเป็น Dou Core เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานดีขึ้นกว่าเดิม

– INTEL Duo Core
สำหรับซีพียูรุ่นนี้ จัดว่าเป็นซีพียูที่มีความเร็วมากกว่า CELERON สามารถตอบสนองการใช้งานได้มากกว่า ซึ่งก็ได้พัฒนาจากซีพียูรุ่น Pentium นั่นเอง ส่วนโครงสร้างก็เป็นแบบ Duo Core คือมีลักษณะเป็น 2 หัว
– INTEL CORE 2 DUO
เป็นอีกหนึ่งซีพียูที่พัฒนามาจาก INTEL Duo Core โดยจะมีเลข 2 (CORE 2 DUO) ซึ่งนั่นก็หมายถึงทางบริษัทผู้ผลิตได้พัฒนามาเป็นรุ่นที่ 2 นั่นเอง โดยจะมีการเพิ่ม L 2 เพิ่มขึ้นจาก Duo Core ซึ่งเดิมมีอยู่ 2MB มาเป็น 3MB และยังได้เพิ่มความเร็วบัสขึ้นมาอีกด้วย

– Intel Core i7

ขอตัดมาเป็น Intel Core i7 เลยก็แล้วกันครับ สำหรับสมองกลตัวนี้ จัดว่าเป็นซีพียูที่ใหม่ล่าสุดที่เริ่มวางขายนานแล้ว ซึ่งในปัจจุบันราคาก็ถือว่ายังสูงอยู่ เป็นซีพียูที่มีความเร็วสูง โดยมีการเพิ่มแคชระดับ L3 ที่นำมาใช้ถึง 4-8 MB และมีการลองรับ Dual Channel DDR3 เป็นครั้งแรก ซึ่งนั่นก็แสดงว่าซีพียูตัวนี้จะต้องทำงานร่วมกับแรม 3 แผงขึ้นไป เพราะฉะนั้นเราต้องใช้แรม 3 แผงหรือ DDR3 เป็นอย่าง