พื้นที่แสดงงานศิลปะที่จัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียน โดยขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะที่มากที่สุด ใหญ่ที่สุด และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นแหล่งชุมนุมของ คนรักงานศิลป์แล้ว ยังเป็นสถานที่จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่ผู้สนใจได้อีกมากมาย สำหรับนิทรรศการส่วนใหญ่ภายในแกลอรีแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะแนวร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างหลากหลาย

นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอีกมากมาย ครบครันไปด้วยร้านค้าต่างๆ ร้านอาหาร ส่วนบริเวณใกล้เคียง ยังเดินทางต่อไปยังแหล่งช้อปปิ้ง หรือย่านธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand