คปภ. เผยกรณีรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวชนท้ายรถบรรทุก จ.สิงห์บุรี ประกันพ.ร.บ. – ภาคสมัครใจชั้น 1 คุ้มครองผู้เสียชีวิตทั้ง 14 ราย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารซึ่งรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ ที่จังหวัดสิงห์บุรีจนมีผู้เสียชีวิต 14 ราย

จากการติดตามและประสานงาน พบว่ารถตู้และรถบรรทุก 10 ล้อ ได้มีการทำประกันภัย โดยรถตู้หมายเลขทะเบียน 33-3241 กรุงเทพมหานคร มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับ ไว้กับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประกันภัยรถภาคสมัครใจ ไว้กับบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของผู้โดยสารที่เป็นบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  1 ล้านบาท และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองต่อกรณีเสียชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาทต่อคน สำหรับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7407 นครสวรรค์ มีการทำประกันภัยไว้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งประกันภัยรถภาคบังคับ  และประกันภัยรถภาคสมัครใจ  ซึ่งกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก 300,000 บาทต่อคน และคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  650,000 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews